Αρ. Απόφασης 356/2016 – Έγκριση της υπ.αριθμ. 19/2016 Απόφασης Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας σχετικά με «Αίτημα της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Φροντιστηρίων Ξένων Γλωσσών για παραχώρηση του 3ου Γυμνασίου Πτολεμαΐδας»

Accessibility
Κλείσιμο