Αρ. Απόφασης 353/2016 – Έγκριση της υπ’αριθ. 388/2016 ΑΔΣ της ΔΕΥΑΕ σχετικά με τα τιμολόγια ύδρευσης – αποχέτευσης των Δημοτικών Ενοτήτων Αγ. Παρασκευής, Βερμίου, Μουρικίου και κοινότητας Βλάστης στις οποίες επεκτάθηκαν τα Διοικητικά όρια της ΔΕΥΑΕ.

Accessibility
Κλείσιμο