Αρ . Απόφασης 349/2016 – Παρακράτηση από τον πολλαπλό λογαριασμό του Δήμου μας λογαριασμών νέων παροχών ηλεκτρικού ρεύματος ΦΟΠ

Accessibility
Κλείσιμο