Αρ. Απόφασης 347/2016 – Εξουσιοδότηση Αντιδημάρχου για υπογραφή συμβολαίων με την ΔΕΔΔΗΕ που αφορούν επέκταση δικτύου ΦΟΠ στην ΤΚ Περδίκκα και σύνδεση παροχής στην Πτολεμαϊδα

Accessibility
Κλείσιμο