Αρ. Απόφασης 346/2016 – Εξουσιοδότηση Αντιδημάρχου για διόρθωση αδείας κυκλοφορίας του Υπ.’ αριθμ. ΚΗΥ 8938 αυτοκινήτου του Δήμου μας

Accessibility
Κλείσιμο