Αρ. Απόφασης 342/2016 – Έγκριση πρωτοκόλλου Οριστικής παραλαβής που αφορά την προμήθεια «Εξοπλισμού Σχολικών Μονάδων Δήμου Εορδαίας»

Accessibility
Κλείσιμο