Αρ. Απόφασης 34/2017 – Τροποποίηση πρ/σμού οικονομικού Έτους 2017 για την προμήθεια Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Περιφερειακών συσκευών για τα κέντρα κοινότητας.

Accessibility
Κλείσιμο