Αρ. Απόφασης 336/2016 – Δωρεάν παραχώρηση της χρήσης ακινήτου στην πυροσβεστική υπηρεσία Πτολεμαϊδας

Accessibility
Κλείσιμο