Αρ. Απόφασης 335/2016 – Έγκριση του Σχεδίου Δράσης για την Αειφόρο Ενέργεια της Πτολεμαΐδας του Δήμου Εορδαίας και υποβολή του στο Σύμφωνο των Δημάρχων.

Αρ. Απόφασης 211/2016 – Τροποποίηση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2016
January 17, 2017
Αρ. Απόφασης 359/2016 – Ανατροπή αποφάσεων ανάληψης υποχρέωσης έτους 2016
February 8, 2017

Αρ. Απόφασης 335/2016 – Έγκριση του Σχεδίου Δράσης για την Αειφόρο Ενέργεια της Πτολεμαΐδας του Δήμου Εορδαίας και υποβολή του στο Σύμφωνο των Δημάρχων.

Accessibility
Κλείσιμο