Αρ. Απόφασης 33/2017 – Τροποποίηση Τεχνικού προγράμματος – Πρ/σμού οικονομικού Έτους 2017 τρόπος εκτέλεσης του έργου Συντήρηση κτιρίου Κέντρου Κοινότητας

Accessibility
Κλείσιμο