Αρ. Απόφασης 33/2017 – Εγκριση και ψήφιση πίστωσης συνολικού ποσού 7.170,00 ευρώ από τον ΚΑ 00.6492.0000 του προϋπολογισμού οικ έτους 2017, για την αντιμετώπιση της δαπάνης του επιδικασθέντος κεφαλαίου απαίτησης, της δικαστικής δαπάνης και της δαπάνης επιδόσεως της με αρ. 37/2016 διαταγής πληρωμής του Ειρηνοδικείου Εορδαίας.

Αρ. Απόφασης 31/2017 – Εκλογή Αντιπροέδρου Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Εορδαίας για την χρονική περίοδο από 6-3-2017 μέχρι 31-8-2019.
March 30, 2017
Αρ. Απόφασης 34/2017 – Εγκριση και ψήφιση πίστωσης συνολικού ποσού 3.000,00 ευρώ από τον ΚΑ 30.6615.0000 του προϋπολογισμού οικ έτους 2017, για την αντιμετώπιση της δαπάνης αναπαραγωγής τευχών δημοπράτησης.
March 30, 2017

Αρ. Απόφασης 33/2017 – Εγκριση και ψήφιση πίστωσης συνολικού ποσού 7.170,00 ευρώ από τον ΚΑ 00.6492.0000 του προϋπολογισμού οικ έτους 2017, για την αντιμετώπιση της δαπάνης του επιδικασθέντος κεφαλαίου απαίτησης, της δικαστικής δαπάνης και της δαπάνης επιδόσεως της με αρ. 37/2016 διαταγής πληρωμής του Ειρηνοδικείου Εορδαίας.

Accessibility
Κλείσιμο