Αρ. Απόφασης 322/2016 – Έγκριση του 1ου ΑΠΕ του έργου «Εργασίες συντήρησης στο 6ο Δημοτικό Σχολείο Πτολεμαΐδας» με αριθμ. μελέτης 2/2016

Accessibility
Κλείσιμο