Αρ. Απόφασης 32/2017 – Εκτέλεση του έργου « Αντικατάσταση συστήματος φωτεινής Σηματοδότησης στον Κόμβο των οδών Οικοτροφείου & Ελευθερίας στην Πόλη της Πτολεμαΐδας » Τροποποίηση Τεχνικού προγράμματος & προϋπολογισμού οικονομικού Έτους 2017

Accessibility
Κλείσιμο