Αρ. Απόφασης 309/2016 – Έγκριση 3ου Ανακεφαλαιωτικού πίνακα του έργου Ανακατασκευή πολιτιστικού κέντρου ΤΔ Καρυοχωρίου τ. Δήμου Αγίας Παρασκευής.

Accessibility
Κλείσιμο