Αρ. Απόφασης 305/2016 – Αποδοχή ποσού 50.000 € και εξειδίκευση από πιστώσεις ΣΑΕ 055 για πρόληψη αντιμετώπισης ζημιών και καταστροφών που προκαλούνται από θεομηνίες.

Accessibility
Κλείσιμο