Αρ .Απόφασης 303/2016 – Αποφασίσθηκε η εκτέλεση του έργου Συντήρηση Νηπιαγωγείου ΤΚ Μηλοχωριου Δήμου Εορδαίας – Τροποποίηση ΣΑΤΑ ΣΧΟΛΕΙΩΝ – Τροποποίηση Τεχνικού προγράμματος οικ. Έτους 2016

Αρ. απόφασης 302/2016 – Αποφασίσθηκε η κοπή δέντρων
November 24, 2016
Αρ. Απόφασης 304/2016 – Τροποποίηση προϋπολογισμού για την εκτέλεση του έργου Συντήρηση Σιντριβανιού ΤΚ Καρυοχωρίου
November 24, 2016

Αρ .Απόφασης 303/2016 – Αποφασίσθηκε η εκτέλεση του έργου Συντήρηση Νηπιαγωγείου ΤΚ Μηλοχωριου Δήμου Εορδαίας – Τροποποίηση ΣΑΤΑ ΣΧΟΛΕΙΩΝ – Τροποποίηση Τεχνικού προγράμματος οικ. Έτους 2016

Accessibility
Κλείσιμο