Αρ. Απόφασης 30/2017 – Συγκρότηση Επιτροπής προσωρινής παραλαβής για το έργο «ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΣΤΗΝ ΤΚ ΠΥΡΓΩΝ ΔΗΜΟΥ ΕΟΡΔΑΙΑΣ»

Accessibility
Κλείσιμο