Αρ. Απόφασης 301/2016 – Έγκριση της υπ’αριθ. 32/2016 Απόφαση Διοικητικού Συμβουλίου της Σχολικής επιτροπής Α/θμίας εκπαίδευσης σχετικά με «Καταστροφή άχρηστου υλικού του Δημοτικού Σχολείου Περδίκκα»

Αρ. Απόφασης 300/2016 – Αποφασίσθηκε η χορήγηση άδειας διενέργειας ψυχαγωγικών τεχνικών παιγνίων
November 24, 2016
Αρ. απόφασης 302/2016 – Αποφασίσθηκε η κοπή δέντρων
November 24, 2016

Αρ. Απόφασης 301/2016 – Έγκριση της υπ’αριθ. 32/2016 Απόφαση Διοικητικού Συμβουλίου της Σχολικής επιτροπής Α/θμίας εκπαίδευσης σχετικά με «Καταστροφή άχρηστου υλικού του Δημοτικού Σχολείου Περδίκκα»

Accessibility
Κλείσιμο