Αρ. Απόφασης 298/2016- Έγκριση της υπ’αριθ. 78/2016 ΑΔΣ του ΝΠ ΚΟΙΠΠΑΠ σχετικά με την Τροποποίηση Π/Υ 2016 λόγω επιχορήγησης εξόφλησης Ληξιπρόθεσμων Υποχρεώσεων

Αρ. Απόφασης 295/2016 – Καθιέρωση 12ώρης και 24ης λειτουργίας οργανικών μονάδων του Δήμου
November 3, 2016
Αρ. Απόφασης 299/2016 – Έγκριση μετακίνησης εκτός έδρας του Δημάρχου
November 3, 2016

Αρ. Απόφασης 298/2016- Έγκριση της υπ’αριθ. 78/2016 ΑΔΣ του ΝΠ ΚΟΙΠΠΑΠ σχετικά με την Τροποποίηση Π/Υ 2016 λόγω επιχορήγησης εξόφλησης Ληξιπρόθεσμων Υποχρεώσεων

Accessibility
Κλείσιμο