Αρ. Απόφασης 298/2016 – Έγκριση της υπ’αριθ. 78/2016 ΑΔΣ του ΝΠ ΚΟΙΠΠΑΠ σχετικά με την Τροποποίηση Π/Υ 2016 λόγω επιχορήγησης εξόφλησης Ληξιπρόθεσμων Υποχρεώσεων

Αρ. Απόφασης 297/2016 – Έγκριση εκμίσθωσης κοινόχρηστης έκτασης της Τ.Κ. Ερμακιάς
November 21, 2016
Αρ. Απόφασης 299/2016 – Έγκριση μετακίνησης εκτός έδρας του Δημάρχου
November 21, 2016

Αρ. Απόφασης 298/2016 – Έγκριση της υπ’αριθ. 78/2016 ΑΔΣ του ΝΠ ΚΟΙΠΠΑΠ σχετικά με την Τροποποίηση Π/Υ 2016 λόγω επιχορήγησης εξόφλησης Ληξιπρόθεσμων Υποχρεώσεων

Accessibility
Κλείσιμο