Αρ. Απόφασης 29/2017 – Εγκριση και ψήφιση πιστώσεων από ΚΑ του προϋπολογισμού οικ έτους 2017 για την αντιμετώπιση δαπανών προμηθειών και υπηρεσιών για τις ανάγκες του Δήμου Εορδαίας.

Accessibility
Κλείσιμο