Αρ. Απόφασης 289/2016 – Ορισμός Δημοτικού Συμβούλου στο Διοικητικό Συμβούλιο της Σχολικής επιτροπής Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης Δήμου Εορδαίας.

Accessibility
Κλείσιμο