Αρ. Απόφασης 288/2016 – Συγκρότηση επιτροπής συγκέντρωσης και ελέγχου δικαιολογητικών για τη χορήγηση μειωμένου τιμολογίου ανταποδοτικών τελών κατά 30% σε πολύτεκνους και ΑΜΕΑ

Accessibility
Κλείσιμο