Αρ. Απόφασης 282/2016 – Συγκρότηση επιτροπής παραλαβής έργου Αντικατάσταση Αλεξικέραυνου στο 11ο Δημοτικό Σχολείο Πτολεμαίδας

Accessibility
Κλείσιμο