Αρ. Απόφασης 28/2017 – Αποφασίσθηκε η παράταση προθεσμίας περάτωσης εργασιών του έργου «ΔΙΚΤΥΟ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΤΑΞΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΕΡΜΑΚΙΑΣ» με αριθμό μελέτης 21/2013.

Accessibility
Κλείσιμο