Αρ. Απόφασης 273/2016 – Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού πίνακα εργασιών για το έργο Σκυροδέτηση ΟΤ και διευθέτηση θέσεων ενταφιασμού εντός των νέων Κοιμητηρίων.

Accessibility
Κλείσιμο