Αρ. Απόφασης 271/2016 – Αποφασίσθηκε η εκτέλεση του έργου Συντήρηση Περίφραξη γηπέδου ποδοσφαίρου Τ.Κ. Πύργων – Τροποποίηση Τεχνικού προγράμματος & προϋπολογισμού οικονομικού Έτους 2016 ( ΣΑΤΑ 2015).

Accessibility
Κλείσιμο