Αρ. Απόφασης 267/2016 – Αποδοχή ποσού 18.130,00 € από πιστώσεις ΣΑΕΠ για το υποέργο Συντήρηση Δημοτικού Σχολείου Περδίκκα – Τροποποίηση πρ/σμού και τεχνικού προγράμματος 2016 –Τρόπος εκτέλεσης έργου & διάθεση σχετικής πίστωσης.

Accessibility
Κλείσιμο