Αρ. Απόφασης 266/2016 – Αποδοχή ποσού 73.000 € από πιστώσεις ΣΑΕΠ για το έργο Ανακατασκευή στέγης στο Γυμναστήριο και τοποθέτηση προστατευτικών τεντών στο 1ο Γυμνάσιο Πτολεμαΐδας – Τροποποίηση Προϋπολογισμού , Τεχνικού Προγράμματος 2016 – Τρόπος εκτέλεσης του έργου & διάθεση σχετικής πίστωσης

Αρ. Απόφασης 265/2016 – Αποδοχή ποσού 75.000 € από πιστώσεις ΣΑΕΠ για το υποέργο Ανακατασκευή τμήματος στέγης στο κτιριακό συγκρότημα του 3ου ΓΕΛ Πτολεμαΐδας – Τροποποίηση Πρ/σμού , Τεχνικού Προγράμματος 2016 – Τρόπος εκτέλεσης του έργου & διάθεση σχετικής πίστωσης
November 14, 2016
Αρ. Απόφασης 267/2016 – Αποδοχή ποσού 18.130,00 € από πιστώσεις ΣΑΕΠ για το υποέργο Συντήρηση Δημοτικού Σχολείου Περδίκκα – Τροποποίηση πρ/σμού και τεχνικού προγράμματος 2016 –Τρόπος εκτέλεσης έργου & διάθεση σχετικής πίστωσης.
November 14, 2016

Αρ. Απόφασης 266/2016 – Αποδοχή ποσού 73.000 € από πιστώσεις ΣΑΕΠ για το έργο Ανακατασκευή στέγης στο Γυμναστήριο και τοποθέτηση προστατευτικών τεντών στο 1ο Γυμνάσιο Πτολεμαΐδας – Τροποποίηση Προϋπολογισμού , Τεχνικού Προγράμματος 2016 – Τρόπος εκτέλεσης του έργου & διάθεση σχετικής πίστωσης

Accessibility
Κλείσιμο