Αρ. Απόφασης 255/2016 – Αποδοχή παραίτησης από τη θέση του Αντιπροέδρου και μέλους από το ΔΣ του ΝΠΔΔ ΚΟΙΠΠΑΠ- και αντικατάστασή του.

Accessibility
Κλείσιμο