Αρ. Απόφασης 249/2016 – Απόδοση πάγιας προκαταβολής προέδρου ΤΚ Περδίκκα και Απαλλαγή υπολόγου

Accessibility
Κλείσιμο