Αρ. Απόφασης 248/2016 – Απόδοση πάγιας προκαταβολής προέδρου ΤΚ Πενταβρύσσου και Απαλλαγή υπολόγου

Accessibility
Κλείσιμο