Αρ. Απόφασης 246/2016 – Απόδοση πάγιας προκαταβολής προέδρου ΤΚ Μηλοχωρίου και Απαλλαγή υπολόγου

Accessibility
Κλείσιμο