Αρ. Απόφασης 24/2017 – Εγκριση και ψήφιση πίστωσης 1736,00 με ΦΠΑ από ΚΑ 00.6453.0005 του προϋπολογισμού οικ έτους 2017 για την συντήρησης της ιστοσελίδας και προσθήκης φωνητικής ανάγνωσης κειμένων

Αρ. Απόφασης 23/2017 – Λήψη απόφασης για την εξέλιξη του πρόχειρου διαγωνισμού για την «Προμήθεια θερινών στολών του ειδικού ένστολου προσωπικού της Δημοτικής Αστυνομίας του Δήμου Εορδαίας»
February 21, 2017
Αρ. Απόφασης 26/2017 – Εγκριση και ψήφιση πίστωσης ύψους 13.100,00 ευρώ από τον ΚΑ 70.7331.0133 του προϋπολογισμού οικ έτους 2017 για την εκτέλεση του έργου «Διαμόρφωση αποθηκευτικού χώρου στο 4ο – 10ο Δημοτικό Σχολείο Πτολεμαΐδας» (ΣΑΤΑ ΣΧΟΛΕΙΩΝ) , αριθμ μελ. 25/2016. Κατάρτιση όρων διακήρυξης ανοικτής διαδικασίας με συνοπτικό διαγωνισμό για την σύναψη δημόσιας σύμβασης του ανωτέρω έργου, συγκρότηση επιτροπής διαγωνισμού.
February 21, 2017

Αρ. Απόφασης 24/2017 – Εγκριση και ψήφιση πίστωσης 1736,00 με ΦΠΑ από ΚΑ 00.6453.0005 του προϋπολογισμού οικ έτους 2017 για την συντήρησης της ιστοσελίδας και προσθήκης φωνητικής ανάγνωσης κειμένων

Accessibility
Κλείσιμο