Αρ. Απόφασης 238/2016 – Απόδοση πάγιας προκαταβολής προέδρου ΤΚ Βλάστης και Απαλλαγή υπολόγου

Accessibility
Κλείσιμο