Αρ. Απόφασης 237/2016 – Απόδοση πάγιας προκαταβολής προέδρου ΤΚ Ασβεστόπετρας και Απαλλαγή υπολόγου

Accessibility
Κλείσιμο