Αρ. Απόφασης 236/2016 – Απόδοση πάγιας προκαταβολής προέδρου ΤΚ Ανατολικού και Απαλλαγή υπολόγου.

Accessibility
Κλείσιμο