Αρ. Απόφασης 233/2016 – Τροποποίηση Τεχνικού προγράμματος και τρόπο εκτέλεσης του έργου Συντήρηση καταφύγιου αδέσποτων σκύλων.

Accessibility
Κλείσιμο