Αρ. Απόφασης 231/2016 – Κατανομή ποσού ( Γ κατανομή ) στις σχολικές επιτροπές του Δήμου Εορδαίας

Accessibility
Κλείσιμο