Αρ. Απόφασης 230/2016 – Εξουσιοδότηση Αντιδημάρχου για την υπογραφή μεταβίβασης Λεωφορείου από το Δήμο στο ΝΠ Σχολικές επιτροπές α/θμίας Εκπαίδευσης

Accessibility
Κλείσιμο