Αρ. Απόφασης 228/2016 – Έγκριση 4ου ΑΠΕ (τακτοποιητικού) της 1ης συμπληρωματικής σύμβασης του έργου «Κατασκευή περίφραξης νέων κοιμητηρίων Δήμου Πτολεμαΐδας» με αριθμό μελέτης 6/2009.

Accessibility
Κλείσιμο