Αρ. Απόφασης 227/2016 – Έγκριση 2ου ΑΠΕ (τακτοποιητικού) του έργου «Αντικατάσταση επικεράμωσης και πλήρης ανακαίνιση της ηλεκτρολογικής εγκατάστασης του 8ου Δημοτικού Σχολείου Εορδαίας», του Δήμου Εορδαίας με αριθμό μελέτης 10/2014

Accessibility
Κλείσιμο