Αρ. Απόφασης 220/2016 – Αποδοχή της απόφασης ένταξης της πράξης με τίτλο :«Ενεργειακή Αναβάθμιση Δημοτικού Σχολείου Αναρράχης της Δ.Ε. Μουρικιου (1ο Εξαθέσιο Ολοήμερο ) στο Χρηματοδοτικό Πρόγραμμα «Αστική Αναζωογόνηση 2012-2015» β) αποδοχή προϋπολογισμού της πράξης, αναμόρφωση προϋπολογισμού για την εγγραφή του ποσού των 200.000,00 ευρώ στο Π/Υ 2016 και γ) καθορισμός διενέργειας-εκτέλεσης πράξης.

Αρ. Απόφασης 219/2016 – Αποδοχή ποσού 11.641,86 € από πιστώσεις ΣΑΕΠ της ΠΔΜ για το υποέργο « Ασφαλτόστρωση αύλειου χώρου Δημοτικού Σχολείου Ασβεστόπετρας
October 18, 2016
Αρ. Απόφασης 221/2016 – Ανακατανομή χρηματοδότησης Ειδικού Αναπτυξιακού Προγράμματος ( ΕΑΠ)
October 18, 2016

Αρ. Απόφασης 220/2016 – Αποδοχή της απόφασης ένταξης της πράξης με τίτλο :«Ενεργειακή Αναβάθμιση Δημοτικού Σχολείου Αναρράχης της Δ.Ε. Μουρικιου (1ο Εξαθέσιο Ολοήμερο ) στο Χρηματοδοτικό Πρόγραμμα «Αστική Αναζωογόνηση 2012-2015» β) αποδοχή προϋπολογισμού της πράξης, αναμόρφωση προϋπολογισμού για την εγγραφή του ποσού των 200.000,00 ευρώ στο Π/Υ 2016 και γ) καθορισμός διενέργειας-εκτέλεσης πράξης.

Accessibility
Κλείσιμο