Αρ. Απόφασης 21/2017 – Εγκριση των απευθείας αναθέσεων προμηθειών και παροχής υπηρεσιών, με την διαδικασία του κατεπείγοντος, για την αντιμετώπιση των συνεπειών των έντονων καιρικών φαινόμενων . Έγκριση σχετικής δαπάνης και διάθεση της σχετικής πίστωσης.

Αρ. Απόφασης 20/2017 – Έγκριση και ψήφιση πίστωσης ύψους 30.458,12 ευρώ από τον ΚΑ 10.6651.0001 του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2017 , για την αντιμετώπιση της δαπάνης προμήθειας τονερ για τα εκτυπωτικά και φωτοτυπικά μηχανήματα του Δήμου Εορδαίας η σύμβαση των οποίων δεν ολοκληρώθηκε εντός του οικονομικού έτους 2016 .
February 21, 2017
Αρ. Απόφασης 22/2017 – Ορισμός εκπροσώπων του Συνδέσμου Εργοληπτών Δημοσίων Έργων Δυτ Μακεδονίας για τις διαδικασίες σύναψης Δημοσίων Συμβάσεων που θα διενεργήσει ο Δήμος Εορδαίας για το έτος 2017.
February 21, 2017

Αρ. Απόφασης 21/2017 – Εγκριση των απευθείας αναθέσεων προμηθειών και παροχής υπηρεσιών, με την διαδικασία του κατεπείγοντος, για την αντιμετώπιση των συνεπειών των έντονων καιρικών φαινόμενων . Έγκριση σχετικής δαπάνης και διάθεση της σχετικής πίστωσης.

Accessibility
Κλείσιμο