Αρ. Απόφασης 210/2016 – Παράταση χρόνου εκτέλεσης έργου “Ασφαλτόστρωση κεντρικού διαδρόμου κοιμητηριών Τ.Κ.Περδίκκα” , αρ μελ 23/2016.

Accessibility
Κλείσιμο