Αρ. Απόφασης 205/2016 – Έγκριση μετακίνησης εκτός έδρας του Δημάρχου – Ψήφιση οδοιπορικών εξόδων.

Accessibility
Κλείσιμο