Αρ. Απόφασης 203/2016 – Κατανομή Ποσού ΣΑΤΑ 2016 για Επισκευή Συντήρηση Σχολικών Κτιρίων και Τροποποίηση Προϋπολογισμού οικ. Έτους 2016.

Accessibility
Κλείσιμο