Αρ. Απόφασης 202/2016 – Κατάρτιση όρων διακήρυξης ανοικτού διαγωνισμού για την εκτέλεση του έργου : «Ενεργειακή αναβάθμιση του Δημοτικού Σχολείου Αναρραχης της ΔΕ Μουρικιου ( 1Ο Εξαθεσιο ολοημερο)» , αριθμ μελ. 4/2015 προϋπολογισμού 233.957,53 ευρω, πρόγραμμα «Αστική Αναζωογονηση 2012-2015» . Συγκρότηση επιτροπής διενέργειας του διαγωνισμού

Αρ. Απόφασης 29/2017 – Εγκριση και ψήφιση πιστώσεων από ΚΑ του προϋπολογισμού οικ έτους 2017 για την αντιμετώπιση δαπανών προμηθειών και υπηρεσιών για τις ανάγκες του Δήμου Εορδαίας.
February 21, 2017
Αρ. Απόφασης 203/2016 – Κατάρτιση όρων διακήρυξης ανοικτού διαγωνισμού για την εκτέλεση του έργου : «Ανακατασκευή τμήματος στέγης στο κτιριακό συγκρότημα του 3ου ΓΕΛ Πτολεμαΐδας » , προϋπολογισμού 75.000,00 ευρώ αριθμ μελ 14/2016, πιστώσεις ΣΑΕΠ541. Συγκρότηση επιτροπής διενέργειας του διαγωνισμού
March 6, 2017

Αρ. Απόφασης 202/2016 – Κατάρτιση όρων διακήρυξης ανοικτού διαγωνισμού για την εκτέλεση του έργου : «Ενεργειακή αναβάθμιση του Δημοτικού Σχολείου Αναρραχης της ΔΕ Μουρικιου ( 1Ο Εξαθεσιο ολοημερο)» , αριθμ μελ. 4/2015 προϋπολογισμού 233.957,53 ευρω, πρόγραμμα «Αστική Αναζωογονηση 2012-2015» . Συγκρότηση επιτροπής διενέργειας του διαγωνισμού

Accessibility
Κλείσιμο