Αρ. Απόφασης 201/2016 – Κατάρτιση όρων διακήρυξης ανοικτού διαγωνισμού για την εκτέλεση του έργου : «Ανάπλαση κεντρικών οδών τ.δ Αγίου Χρυσοφόρου –Σπηλιάς β’ φάση» , προϋπολογισμού 1.240.000 ευρω αριθμ μελ 9/2016. Συγκρότηση επιτροπής διενέργειας του διαγωνισμού.

Accessibility
Κλείσιμο