Αρ. Απόφασης 199/2016 – Έγκριση 1ου ΑΠΕ και 1ο ΠΚΤΜΝΕ του έργου Επισκευή φθορών ασφαλτικού οδοστρώματος του οδικού δικτύου Δήμου Εορδαίας.

Accessibility
Κλείσιμο